Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-468/21

"Dostawa zestawu komputerowego (stacji roboczej) dla WIMiC"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,3 2021.09.14 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,5 2021.09.14 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.09.14 7
Espd-request - KC-zp.272-468-21 xml 138,1 2021.09.14 6
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-468-21 doc 222,0 2021.09.14 4
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2021.09.14 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-468-21 pdf 285,5 2021.09.14 1
Wzór formularza oferty doc 32,9 2021.09.14 6
Wzór umowy - dostawy doc 30,9 2021.09.14 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 22,6 2021.09.17 1

Pobierz wszystkie dokumenty