Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-24/21

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 199,0 2021.09.14 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 49,3 2021.09.14 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.09.14 14
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,7 2021.09.14 9
Szczegółowy opis zamówienia doc 106,5 2021.09.14 26
Wzór oferty na dostawy doc 27,7 2021.09.14 7
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2021.09.14 6
Wzór umowy na dostawy docx 31,8 2021.09.14 8

Pobierz wszystkie dokumenty