Szczegóły ogłoszenia

ZP.380/10/2021

"Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogranmowania wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

                     

Brak dokumentów do pobrania