Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-443/21

"Dostawa zestawu komputerowego dla WIMiR - KC-zp. 272-443/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,5 2021.09.14 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 74,0 2021.09.14 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.09.14 7
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,6 2021.09.14 5
Wzór formularza oferty docx 31,8 2021.09.14 7
Wzór umowy - dostawy docx 34,5 2021.09.14 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2021.09.14 7

Pobierz wszystkie dokumenty