Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.3.13.2021

"Wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.09.2021 r. pdf 125,2 2021.09.14 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 69,6 2021.09.14 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 29,3 2021.09.14 5
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,3 2021.09.14 5
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 21,3 2021.09.14 5
4. Wykaz robót budowlanych docx 23,5 2021.09.14 4
5. Umowa - projekt docx 43,2 2021.09.14 5
6. Koncepcja remontu + branża elektryczna pdf 3240,2 2021.09.14 5
7. Kosztorysy zerowe zip 401,2 2021.09.14 6

Pobierz wszystkie dokumenty