Szczegóły ogłoszenia

AZP/01/ZO/2021

"Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 18.340.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) - II"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do złożenia oferty html 50,2 2021.09.13 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aneks nr 7 do umowy NFZ pdf 12884,9 2021.09.17 3
Odpowiedzi na zapytania - 1 pdf 168,6 2021.09.17 4
Odpowiedzi na zapytania - 2 pdf 106,7 2021.09.21 1
Odpowiedzi na zapytania - 3 pdf 44,4 2021.09.21 1
Powiadomienie o zmianach - 1 pdf 101,7 2021.09.21 1
Regulamin postępowania pdf 4626,8 2021.09.13 10
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz ofertowy doc 121,5 2021.09.13 9

Pobierz wszystkie dokumenty