Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-350/21

"usługa transportu na trasie Kraków - Gołkowice Górne - Kraków - KC-zp.272-350/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,7 2021.09.13 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,1 2021.09.13 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 23,6 2021.09.13 4
Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 29,0 2021.09.13 4
Wzór formularza oferty - usługi docx 26,6 2021.09.13 6
Wzór umowy - usługi docx 29,2 2021.09.13 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2021.09.21 1
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2021.09.21 1

Pobierz wszystkie dokumenty