Szczegóły ogłoszenia

KA-2/073/2021

"Dostawa proszkowego dyfraktometru rentgenowskiego"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 113,7 2021.09.13 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 536,6 2021.09.13 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,1 2021.09.13 8
Formularz oferty docx 34,0 2021.09.13 9
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 135,8 2021.09.13 9
Projekt umowy pdf 419,0 2021.09.13 11
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 173,5 2021.09.13 16

Pobierz wszystkie dokumenty