Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-464/21

"usługa szkolenia dla studentów WEiP AGH - KC-zp.272-464/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,3 2021.09.10 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 104,6 2021.09.10 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 79,5 2021.09.10 4
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 21,4 2021.09.10 4
Wzór formularza oferty - usługi docx 64,7 2021.09.10 4
Wzór umowy - usługi docx 66,2 2021.09.10 4

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 59,3 2021.09.14 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 58,1 2021.09.20 3
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 58,8 2021.09.20 2

Pobierz wszystkie dokumenty