Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-384/21

"usługa szkolenia pracowników AGH z zakresu podnoszenia kompetencji językowych - j. angielski - KC-zp.272-384/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 114,2 2021.09.10 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 307,9 2021.09.10 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 273,0 2021.09.10 9
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.09.10 7
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 279,0 2021.09.10 7
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,3 2021.09.10 6
Wykaz_narzędzi_i_urządzeń doc 75,5 2021.09.10 6
wykaz_osób doc 275,0 2021.09.10 6
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,1 2021.09.10 6
Wzór umowy - usługi docx 265,3 2021.09.10 6
Załącznik nr 2 do umowy docx 180,1 2021.09.10 6
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,5 2021.09.10 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,0 2021.09.20 3
Informacja z otwarcia ofert doc 256,8 2021.09.20 2

Pobierz wszystkie dokumenty