Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-492/21

"Remont laboratorium BHP nr 214 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-492/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,5 2021.09.10 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2021.09.10 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.09.10 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,5 2021.09.10 10
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2021.09.10 12
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2021.09.10 12
Wzór formularza oferty doc 27,7 2021.09.10 12
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.09.10 12
Wzór umowy doc 265,5 2021.09.10 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.09.10 9

Pobierz wszystkie dokumenty