Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-387/21

"dostawa skanera 3D i drukarki 3D dla WIMiR - KC-zp.272-387/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,0 2021.09.07 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna doc 204,5 2021.09.07 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 67,6 2021.09.07 10
Wzór formularza oferty docx 29,7 2021.09.07 11
Wzór umowy - dostawy docx 34,1 2021.09.07 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.09.07 9
espd-request xml 136,1 2021.09.07 7

Pobierz wszystkie dokumenty