Szczegóły ogłoszenia

FER.271.16.2021

"Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu długoterminowego w 2021 r. "

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 97,5 2021.09.07 9

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu-zmiana1 pdf 37,5 2021.09.20 0

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - kredyt doc 54,8 2021.09.07 3

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.09.07 4
Formularz ofertowy doc 42,5 2021.09.07 4
harmonogram spłaty xlsx 11,3 2021.09.07 4
Istotne warunki umowy doc 34,5 2021.09.07 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 23,9 2021.09.07 4
Rb 27 s pdf 708,0 2021.09.07 4
Rb 28 s pdf 1195,1 2021.09.07 4
Rb N pdf 259,4 2021.09.07 4
Rb NDS pdf 160,5 2021.09.07 4
Rb Z pdf 102,7 2021.09.07 4
Uchwała RG w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. pdf 663,1 2021.09.07 4
Uchwała RG zmieniającą wieloletnią prognozę finansową pdf 1089,2 2021.09.07 4
Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu pdf 539,6 2021.09.07 4
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidlowości planowanej kwotydługu w Gminie pdf 678,3 2021.09.07 4
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu pdf 873,0 2021.09.07 4
Uchwała ROI w sprawie możliwości spłaty kredytu pdf 962,6 2021.09.07 4

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 18,3 2021.09.20 0

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 21,1 2021.09.20 0

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,3 2021.09.23 0
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2021.09.23 0

Pobierz wszystkie dokumenty