Szczegóły ogłoszenia

KA-2/079/2021

"Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) WIŚiE PK ul.Warszawska 24 w Krakowie w formule zaprojektuj i wykonaj i instalacja klimatyzacji wentylacji w ramach zad. Inwestycyjnego pn." Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych nr 020,,023, 025, 026 w bud. W-2(10-19) WIŚiE ul.Warszawska 24 Kraków""

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu UZP pdf 120,4 2021.09.07 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 229,5 2021.09.07 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 28,5 2021.09.07 11
Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja przetargowa -a zip 2006,2 2021.09.07 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56,0 2021.09.07 13
Projekt umowy doc 581,5 2021.09.07 13
Wykaz osób doc 40,5 2021.09.07 13
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2021.09.07 17
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów docx 25,9 2021.09.07 10

Pobierz wszystkie dokumenty