Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-467/21

"Dostawa modułów sterujących pracą silnika o zapłonie iskrowym wraz z wiązkami elektrycznymi i sondami Lambda dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 109,3 2021.09.06 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,2 2021.09.06 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2021.09.06 12
Wzór formularza oferty doc 30,2 2021.09.06 12
Wzór umowy - dostawy doc 29,6 2021.09.06 12

Pobierz wszystkie dokumenty