Szczegóły ogłoszenia

122/2021

"dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 23,9 2021.09.06 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,8 2021.09.06 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.09.06 12
formularz cenowy xls 28,5 2021.09.06 21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2021.09.06 10
parametry wymagalne rękawic xls 30,0 2021.09.06 14
umowa projekt doc 1133,0 2021.09.06 9
wykaz dostaw doc 34,0 2021.09.06 13
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,5 2021.09.06 10
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,4 2021.09.06 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 20,2 2021.09.17 2

Pobierz wszystkie dokumenty