Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-10/21

"Usługa grupowego pakietu opieki medycznej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 88,2 2021.09.03 173

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,3 2021.09.13 15
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) pdf 40,3 2021.09.16 6
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) pdf 40,3 2021.09.23 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,4 2021.09.03 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 39,7 2021.09.03 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2021.09.03 20
Projekt umowy docx 38,6 2021.09.03 18
Wzór Formularza oferty docx 34,1 2021.09.03 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,6 2021.09.13 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 20,7 2021.09.16 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3 doc 20,6 2021.09.23 1

Pobierz wszystkie dokumenty