Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-418/21

"Dostawa materiałów promocyjnych - KC-zp. 272-418/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119,0 2021.09.03 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 1216,4 2021.09.03 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 25,1 2021.09.03 19
Wzór formularza oferty docx 28,7 2021.09.03 23
Wzór umowy - dostawy - zad. 1 docx 30,8 2021.09.03 17
Wzór umowy - dostawy - zad. 2 doc 74,5 2021.09.03 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 26,0 2021.09.08 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,3 2021.09.13 8
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,6 2021.09.13 4

Pobierz wszystkie dokumenty