Szczegóły ogłoszenia

NA/O/209/2021

"Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie zabudowy przestrzeni pod przewiązką pomiędzy budynkami L-28 i L-29 w celu utworzenia laboratorium dla Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną łącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę ."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 97,0 2021.09.02 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia zip 4970,7 2021.09.02 21
Wykaz osób doc 36,5 2021.09.02 17
Wykaz usług doc 37,5 2021.09.02 15
Wzór oferty na dostawy doc 67,5 2021.09.02 15
Wzór umowy zip 61,8 2021.09.02 19

Pobierz wszystkie dokumenty