Szczegóły ogłoszenia

ZP/3787/D/21

"Zapytanie ofertowe - Dostawa lasera jednomodowego dla spektroskopii Brillouina z zasilaczem i radiatorem"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do składania ofert docx 35,8 2021.09.02 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty docx 30,3 2021.09.02 12

Pobierz wszystkie dokumenty