Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-474/21

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,3 2021.09.01 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,4 2021.09.01 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 32,0 2021.09.13 6
Opis zamówienia KC-zp.272-474-21 - częsci komputerowe-1 doc 223,0 2021.09.01 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2021.09.01 14
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 27,4 2021.09.01 18
Wzór formularza oferty doc 27,8 2021.09.01 16
Wzór umowy - dostawy doc 32,0 2021.09.01 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2021.09.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty