Szczegóły ogłoszenia

KA-2/068/2021

"Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z napylarką"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,2 2021.09.01 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna doc 59,5 2021.09.01 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2021.09.01 15
Formularz ofertowy doc 30,1 2021.09.01 16
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 97,6 2021.09.01 13
Opis przedmiotu zamówienia docx 26,7 2021.09.01 22
Projekt umowy docx 58,7 2021.09.01 19

Pobierz wszystkie dokumenty