Szczegóły ogłoszenia

PZP-225_12/2021

"Dostawa energii elektrycznej do obiektów wskazanych w niniejszej SWZ w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. "

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania