Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.30.2021

"Realizacja zadań własnych gminy Niepołomice z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Brak dokumentów do pobrania