Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-411/21

"Leasing operacyjny wysokowydajnych komputerowych stacji roboczych z monitorami (4 sztuki) wraz z macierzą dyskową - KC-zp.272-411/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 411 pdf 113,5 2021.08.25 27

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 411 pdf 98,5 2021.08.30 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 71,8 2021.08.25 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2021.08.25 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2021.08.25 19
Wzór formularza oferty docx 25,6 2021.08.25 21
Wzór umowy - dostawy docx 33,9 2021.08.25 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 20,3 2021.09.03 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (69) xml 135,8 2021.08.25 17
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.09.10 4
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2021.09.10 4
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 2 pdf 70,9 2021.09.06 8
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 72,1 2021.09.03 12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 411 II pdf 66,3 2021.09.08 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,6 2021.09.06 10

Pobierz wszystkie dokumenty