Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.17.2021

"Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i innych grup zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych - powtórka"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Brak dokumentów do pobrania