Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-424/21

"szkolenie z oprogramowania biurowego MS-Office w zakresie edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego dla pracowników administracyjnych obsługujących studentów oraz działalności B+R - Kc-zp.272-424/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,8 2021.08.25 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 309,0 2021.08.25 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 260,4 2021.08.25 18
Wykaz zrealizowanych usług docx 253,9 2021.08.25 20
Wzór formularza oferty docx 265,7 2021.08.25 18
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 263,8 2021.08.25 18
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 273,5 2021.08.25 18
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 280,0 2021.08.25 20
Wzór umowy - usługi docx 62,8 2021.08.25 17
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 260,6 2021.08.25 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 34,5 2021.08.26 27
Wyjaśnienie treści SWZ II (procedura uproszczona) doc 39,0 2021.08.30 20
Wyjaśnienie treści SWZ III doc 35,0 2021.09.03 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,5 2021.09.07 5
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2021.09.07 6
NOWY Wzór formularza oferty załącznik nr 1a docx 265,2 2021.09.03 15

Pobierz wszystkie dokumenty