Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-401/21

"wyjazdy krajowe jednodniowe w ramach zajęć terenowych dla studentów WGGiOŚ - KC-zp.272-401/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 93,5 2021.08.24 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,8 2021.08.24 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 24,4 2021.08.24 14
Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 29,9 2021.08.24 14
Wzór formularza oferty - usługi docx 26,0 2021.08.24 19
Wzór umowy - usługi docx 28,7 2021.08.24 13

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 141,9 2021.08.25 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.09.01 8
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2021.09.01 13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,2 2021.08.25 12

Pobierz wszystkie dokumenty