Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-404/21

"Usługa szkolenia pracowników kadry zarządczej i administracyjnej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, Zadanie 6. Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej - KC-zp.272-404/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 268,2 2021.08.24 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 507,5 2021.08.24 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szkolenie pracowników xlsx 20,1 2021.08.24 19
Wzór formularza oferty doc 295,0 2021.08.24 20
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia doc 262,1 2021.08.24 24
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 261,6 2021.08.24 22
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.08.24 20
Wzór umowy - usługi doc 133,0 2021.08.24 20
Wzór Zaświadczenia docx 53,6 2021.08.24 23
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 262,5 2021.08.24 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 369,4 2021.09.06 7
Informacja z otwarcia ofert doc 370,1 2021.09.06 12

Pobierz wszystkie dokumenty