Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.3.10.2021

"Remont balkonów przy pokojach mieszkańców w budynku Nowy Blok w Domu Pomocy Społecznej w Osieku. "

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 24.08.2021 r. pdf 122,2 2021.08.24 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 370,7 2021.08.24 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 29,1 2021.08.24 23
10. Instrukcja kamienny dywan pdf 2191,2 2021.08.24 32
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 26,9 2021.08.24 27
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 22,2 2021.08.24 25
4. Wykaz robót budowlanych docx 23,5 2021.08.24 28
5. Projekt umowy pdf 228,0 2021.08.24 27
6. Kosztorys ofertowy zerowy pdf 741,9 2021.08.24 29
7. Kosztorys ofertowy zerowy ath 246,4 2021.08.24 27
8. Pozwolenie Konserwator zabytków pdf 6988,9 2021.08.24 27
9. Tabela rownoważności pdf 59,8 2021.08.24 25

Pobierz wszystkie dokumenty