Szczegóły ogłoszenia

ZP/104/B/21

"Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 160,8 2021.08.24 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 76,4 2021.08.24 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 1 doc 88,5 2021.08.24 36
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 2 doc 91,0 2021.08.24 45
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 3 doc 90,0 2021.08.24 31
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 4 doc 89,5 2021.08.24 42
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy_Część 1,2,3,4 doc 60,5 2021.08.24 28
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podmiotu trzeciego udostępniającego zasob doc 40,0 2021.08.24 25
Załącznik nr 4 - Wykaz osób_Część 1,2,3,4 doc 65,5 2021.08.24 28
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_C doc 48,0 2021.08.24 26
Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówien docx 18,2 2021.08.24 24
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy_Część 1,2,3,4 doc 184,0 2021.08.24 23
Załącznik nr 8 - Część 1 - CPS - Remont CCTV - I Etap (22.06.21) PR pdf 47,6 2021.08.24 29
Załącznik nr 8 - Część 1 - Kamera Dahua - Karta Katalogowa pdf 653,3 2021.08.24 24
Załącznik nr 8 - Część 1 - Rejestrator Dahua - Karta Katalogowa pdf 563,4 2021.08.24 23
Załącznik nr 8 - Część 1 - Specyfikacja Techniczna (05.07.21) pdf 64,9 2021.08.24 26
Załącznik nr 8 - Część 2 - aranżacja pdf 51,4 2021.08.24 27
Załącznik nr 8 - Część 2 - Przedmiar cz2 - IS pdf 219,0 2021.08.24 35
Załącznik nr 8 - Część 2 - przedmiar cz1 pdf 120,5 2021.08.24 29
Załącznik nr 8 - Część 2 - STWiOR- remont pom po Związkach Zawodowych 2021 docx 38,0 2021.08.24 24
Załącznik nr 8 - Część 2 - Wytyczne wykonania robót - IS pdf 611,0 2021.08.24 24
Załącznik nr 8 - Część 3 - 2021_04_20_EL_aktualny Akustyka pdf 57,7 2021.08.24 26
Załącznik nr 8 - Część 3 - 2021_04_20_EL_aktualny Akustyka_cz2 pdf 46,3 2021.08.24 26
Załącznik nr 8 - Część 3 - 2021_04_20_EL_oświetlenie pom_007_010_019_023_prz pdf 119,7 2021.08.24 27
Załącznik nr 8 - Część 3 - 2021_06_29_SPECYFIKACJA TECHNICZNA docx 24,2 2021.08.24 24
Załącznik nr 8 - Część 3 - pom 023 budowlanka przedmiar pdf 113,6 2021.08.24 30
Załącznik nr 8 - Część 4 - STWiOR, przedmiar, rysunek zip 1608,8 2021.08.24 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ1 pdf 1154,4 2021.09.13 9

Pobierz wszystkie dokumenty