Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-454/21

"roczny kurs języka niemieckiego dla dwóch pracowników administracyjnych COP, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-454/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 95,3 2021.08.20 34

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I pdf 35,2 2021.08.26 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 298,8 2021.08.20 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału (2) doc 273,0 2021.08.20 20
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego (1) doc 280,0 2021.08.20 20
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 279,0 2021.08.20 20
wykaz_osób (3) doc 272,0 2021.08.20 19
Wykaz_zrealizowanych_usług docx 258,2 2021.08.20 18
Wzór_formularza_oferty_-_usługi (3) docx 263,6 2021.08.20 21
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_(1) docx 182,1 2021.08.20 18
Wzór_umowy_-_usługi (5) docx 264,2 2021.08.20 19
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby_(3) docx 23,9 2021.08.20 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach SWZ doc 38,0 2021.08.26 12

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty