Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-208/21

"indywidualny kurs językowy dla 24 pracowników Biura Rektora AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-208/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 98,1 2021.08.18 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 315,6 2021.08.18 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 273,5 2021.08.18 28
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.08.18 24
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 279,5 2021.08.18 27
wykaz_osób doc 287,0 2021.08.18 32
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,3 2021.08.18 27
Wzór umowy - usługi docx 264,2 2021.08.18 24
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych (1) docx 182,1 2021.08.18 21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,6 2021.08.18 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach w SWZ doc 62,2 2021.09.01 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 55,5 2021.09.09 9
Informacja z otwarcia ofert doc 257,5 2021.09.09 5
NOWY wykaz_osób doc 289,0 2021.09.01 23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 35,7 2021.08.25 23
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 47,1 2021.09.01 19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 57,5 2021.08.25 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 21,8 2021.09.01 18

Pobierz wszystkie dokumenty