Szczegóły ogłoszenia

KK-zp.272-444/21

"Remont pomieszczeń po WFiIS dla potrzeb Działów Administracji Centralnej na II piętrze pawilonu C-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-444/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 102,4 2021.08.17 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,4 2021.08.17 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.08.17 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.08.17 36
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.08.17 37
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.08.17 32
Wzór formularza oferty doc 28,2 2021.08.17 41
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.08.17 31
wzór umowy docx 80,7 2021.08.17 40
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.08.17 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 20,7 2021.08.24 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2021.08.24 39
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 158,5 2021.08.27 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2021.09.01 36
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2021.09.01 53

Pobierz wszystkie dokumenty