Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.27.2021

"Budowa obiektów małej architektury w ramach modernizacji placów zabaw zlokalizowanych w gminie Niepołomice- vol.2."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 200,8 2021.08.12 59

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe docx 30,0 2021.09.07 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 64,9 2021.08.12 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2021.08.27 36
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,2 2021.08.27 37

Pobierz wszystkie dokumenty