Szczegóły ogłoszenia

26/26PN/2021

"Przebudowa pomieszczeń serwerownii i sieci komputerowej oraz dostawę urządzeń klasy UTM wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu II", nr postępowania: 26/26PN/2021, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych."

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                     

Brak dokumentów do pobrania