Szczegóły ogłoszenia

ZP/65/B/21

"Remont pomieszczeń na I piętrze po UM oraz wykonanie instalacji p.poż w części budynku Kolegium Święcickiego"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,8 2021.07.30 60

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,0 2021.08.17 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 77,2 2021.07.30 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 93,0 2021.07.30 54
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy doc 60,0 2021.07.30 47
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podmiotu trzeciego udostępniającego zasob doc 40,0 2021.07.30 49
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 42,0 2021.07.30 47
Załącznik nr 5 - Wykaz robót doc 36,0 2021.07.30 47
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,0 2021.07.30 48
Załącznik nr 7 - Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówien docx 18,2 2021.07.30 46
Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy doc 173,0 2021.07.30 45
Załącznik nr 9_1 zip 1188,0 2021.07.30 80
Załącznik nr 9_2 zip 16099,5 2021.07.30 72
Załącznik nr 9_3 zip 19912,2 2021.07.30 64
Załącznik nr 9_4 zip 14392,4 2021.07.30 60
Załącznik nr 9_5 zip 15823,5 2021.07.30 57
Załącznik nr 9_6 zip 19158,8 2021.07.30 59
Załącznik nr 9_7 zip 14790,5 2021.07.30 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ1 pdf 572,4 2021.08.17 45
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ2 pdf 859,6 2021.08.18 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 44,0 2021.08.27 29

Pobierz wszystkie dokumenty