Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-288/21

"usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów w zakresie wsparcia realizacji/zarządzania projektów/ami w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-288/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 114,1 2021.07.28 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 508,5 2021.07.28 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.07.28 29
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,8 2021.07.28 27
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,2 2021.07.28 29
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,3 2021.07.28 31
Wzór umowy - usługi doc 309,5 2021.07.28 31
Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_wykluczenia (2) (2) docx 260,6 2021.07.28 30
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 280,0 2021.07.28 28
zał. nr 2 do umowy - umowa powierzenia danych osobowych docx 180,1 2021.07.28 31
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,4 2021.07.28 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2021.08.09 33
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2021.08.09 33

Pobierz wszystkie dokumenty