Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-290/21

"usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-290/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 112,4 2021.07.28 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 507,5 2021.07.28 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.07.28 27
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,8 2021.07.28 28
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,2 2021.07.28 27
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,1 2021.07.28 23
Wzór umowy - usługi doc 309,5 2021.07.28 23
Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_wykluczenia docx 260,6 2021.07.28 21
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 279,5 2021.07.28 23
zał. nr 2 do umowy - umowa powierzenia danych osobowych docx 180,1 2021.07.28 25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,3 2021.07.28 23

Pobierz wszystkie dokumenty