Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-298/21

"usługa szkolenia pracowników zarządzających i administracyjnych AGH w zakresie wsparcia uczelnianych struktur związanych z absorbcją środków finansowych - zarządzanie projektami z dofinansowaniem unijnym uczelni publicznej, zarządzanie projektem w okresie trwałości projektu" - KC-zp.272-298/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 113,6 2021.07.28 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 471,0 2021.07.28 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.07.28 34
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 258,0 2021.07.28 32
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,0 2021.07.28 34
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,4 2021.07.28 32
Wzór umowy - usługi doc 310,5 2021.07.28 28
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 181,2 2021.07.28 30
Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_wykluczenia (2) (2) docx 260,7 2021.07.28 30
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 280,5 2021.07.28 31
Zaświadczenie-wzór doc 401,5 2021.07.28 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,4 2021.07.28 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2021.08.10 16
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2021.08.10 17

Pobierz wszystkie dokumenty