Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-351/21

"Wykonanie usługi audytu w ramach projektu realizowanego przez Instytut Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr DOB-BIO9/33/01/2018. - Kc-zp.272-351/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 100,2 2021.07.27 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 70,5 2021.07.27 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 24,2 2021.07.27 41
Wzór formularza oferty doc 28,1 2021.07.27 39
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 26,2 2021.07.27 39
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 25,9 2021.07.27 37
Wzór umowy - usługi doc 30,1 2021.07.27 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 133,6 2021.08.11 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2021.08.16 13
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2021.08.16 16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-351 21 pdf 39,7 2021.08.03 29
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz zmiana SWZ doc 132,2 2021.08.03 32

Pobierz wszystkie dokumenty