Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-321/21

"roczny kurs języka niemieckiego dla dwóch pracowników administracyjnych COP, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-321/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 95,3 2021.07.27 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 304,5 2021.07.27 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 280,0 2021.07.27 45
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 279,0 2021.07.27 43
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 273,0 2021.07.27 45
wykaz_osób doc 271,5 2021.07.27 46
Wykaz_zrealizowanych_usług docx 258,3 2021.07.27 46
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,7 2021.07.27 42
Wzór umowy - usługi docx 263,9 2021.07.27 44
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych (1) docx 182,1 2021.07.27 42
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (3) docx 23,8 2021.07.27 45

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty