Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-348/21

"Szkolenie z programu Deform 2D oraz Deform 3D dla kadry dydaktycznej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-348/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 90,7 2021.07.27 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (16) docx 305,2 2021.07.27 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
108_Wykaz_zrealizowanych_usług doc 269,0 2021.07.27 31
305 Oświadczenie o spełnianiu warunków (1) doc 273,0 2021.07.27 30
305 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (2) doc 40,5 2021.07.27 29
305 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 261,5 2021.07.27 29
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 280,0 2021.07.27 30
Wzór_formularza_oferty_-_usługi (2) docx 264,2 2021.07.27 31
Wzór_umowy_-_usługi docx 265,9 2021.07.27 28

Pobierz wszystkie dokumenty