Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-317/21

"szkolenie podnoszące kompetencje językowe kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - konwersacje język angielski. Szkolenie realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/17-00 - KC-zp.272-317/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 92,5 2021.07.27 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 104,8 2021.07.27 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 76,5 2021.07.27 31
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 76,0 2021.07.27 33
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 70,0 2021.07.27 28
wykaz_osób doc 67,0 2021.07.27 32
Wzór formularza oferty - usługi docx 61,7 2021.07.27 30
Wzór umowy - usługi docx 62,4 2021.07.27 36
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych (1) docx 60,6 2021.07.27 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (3) docx 23,9 2021.07.27 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2021.08.04 19
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2021.08.04 18

Pobierz wszystkie dokumenty