Szczegóły ogłoszenia

ZP/20/2021

""Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni" "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 129,9 2021.07.26 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 pdf 99,1 2021.07.30 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 67,5 2021.07.26 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - 1. INWENTARYZACJA 7z 2327,2 2021.07.26 36
zał. nr 1 - 2. ARCHITEKTURA.DOC 7z 4048,7 2021.07.26 42
zał. nr 1 - 2. ARCHITEKTURA.DWG 7z 12324,4 2021.07.26 36
zał. nr 1 - 2. ARCHITEKTURA.PDF 7z 19769,1 2021.07.26 41
zał. nr 1 - 3. EKSPERTYZA_KONSTRUKCYJNA.DOC 7z 16125,9 2021.07.26 35
zał. nr 1 - 3. EKSPERTYZA_KONSTRUKCYJNA.PDF 7z 4604,2 2021.07.26 38
zał. nr 1 - 3. KONSTRUKCJA 7z 12154,6 2021.07.26 38
zał. nr 1 - 4 INSTALACJE SANITARNE_cz.1 zip 20436,8 2021.07.26 36
zał. nr 1 - 4. INSTALACJE SANITARNE_cz.2_WK_DRUK zip 19788,7 2021.07.26 42
zał. nr 1 - 4. INSTALACJE SANITARNE_cz.3_WM_DRUK_cz.1 zip 17669,9 2021.07.26 38
zał. nr 1 - 4. INSTALACJE SANITARNE_cz.4_WM_DRUK_cz.2 zip 6834,9 2021.07.26 37
zał. nr 1 - 4. INSTALACJE_SANITARNE.WM_DRUK_DWG, rysunek1 7z 6031,1 2021.07.26 36
zał. nr 1 - 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.PDF 7z 7528,3 2021.07.26 40
zał. nr 1 - 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE_DOC.DWG 7z 5118,4 2021.07.26 40
zał. nr 1 - 6. PRZEDMIAR, STWIOR 7z 4476,5 2021.07.26 43
zał. nr 1 - uzupełnienie opisu przedmiotu zam. - ARCHIWUM docx 26,7 2021.07.26 45
zał. nr 2 - wzór oferty docx 28,1 2021.07.26 35
zał. nr 3 - JEDZ xml 124,4 2021.07.26 37
zał. nr 4 - projekt umowy docx 41,7 2021.07.26 39
zał. nr 5 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2021.07.26 38
zał. nr 6 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,6 2021.07.26 36
zał. nr 7 - wykaz robót budowlanych doc 36,5 2021.07.26 38
zał. nr 8 - wykaz osób docx 22,2 2021.07.26 38
zał. nr 9 - warunki gwarancji i serwisu doc 80,5 2021.07.26 40
załącznik nr 10 - oświadczenie o aktualności docx 29,3 2021.07.26 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,5 2021.08.06 36
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna)_nr_2 doc 23,6 2021.08.12 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.08.26 24
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2021.08.27 31

Pobierz wszystkie dokumenty