Szczegóły ogłoszenia

111/2021

"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: wpięcie kotła K3 do układu C.O."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 71,5 2021.07.22 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,7 2021.07.22 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.07.22 32
Formularz cenowy xls 32,0 2021.07.22 33
Formularz oferty xls 42,0 2021.07.22 34
opis przedmiotu zamówienia docx 16,0 2021.07.22 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,3 2021.07.22 34
Projekt umowy doc 668,5 2021.07.22 32
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 20,5 2021.07.22 36
Wykaz osób doc 37,0 2021.07.22 32
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,6 2021.07.22 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,7 2021.08.02 21
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2021.08.02 26

Pobierz wszystkie dokumenty