Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-20/21

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (pom. 13) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 77,1 2021.07.20 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 48,7 2021.07.20 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 8972,6 2021.07.20 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2021.07.20 44
Projekt umowy doc 76,0 2021.07.20 51
Wzór oferty doc 54,0 2021.07.20 43
Wzór protokołu odbioru doc 39,5 2021.07.20 41
Załącznik graficzny nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia pdf 1539,4 2021.07.20 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.08.03 30
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2021.08.03 38

Pobierz wszystkie dokumenty