Szczegóły ogłoszenia

KA-2/042/2021

"Utrzymanie czystości w budynkach Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,7 2021.07.19 79

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 35,5 2021.07.26 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 62,3 2021.07.19 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy NOWY doc 71,5 2021.07.19 65
Opis przedmiotu zamówienia docx 33,9 2021.07.19 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2021.07.19 50
Projekt umowy doc 138,5 2021.07.19 53
Wykaz usług doc 22,3 2021.07.19 55
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2021.07.19 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Korekta formularza ofertowego pdf 179,4 2021.07.27 35
Powiadomienie o zmianach w SWZ -1 pdf 432,6 2021.07.26 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ -1 i informacja z wizji lokalnej pdf 1472,7 2021.07.23 62
Wyjaśnienie treści SWZ -2 pdf 314,8 2021.07.27 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2021.08.02 34
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2021.08.02 31
Informacja z otwarcia ofert - korekta docx 23,7 2021.08.03 25

Pobierz wszystkie dokumenty