Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-244/21

"Usługa przeprowadzenia szkolenia i egzaminu z zakresu F-Gazów i substancji kontrolowanych dla grupy 18- studentów z kierunku Energetyka (szkolenie zawodowe) dla WEiP - KC-zp.272-244/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,7 2021.07.16 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 448,0 2021.07.16 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 260,6 2021.07.16 54
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.07.16 50
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-1 docx 259,7 2021.07.16 51
Wzór formularza oferty docx 262,5 2021.07.16 53
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.07.16 54
Wzór umowy - usługi doc 308,0 2021.07.16 53
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego docx 260,6 2021.07.16 49
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych docx 181,7 2021.07.16 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 27,5 2021.08.13 26
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2021.08.13 23

Pobierz wszystkie dokumenty