Szczegóły ogłoszenia

ZP/13/2021

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych - rękawice niesterylne diagnostyczne"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 151,6 2021.07.16 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 75,2 2021.08.12 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 51,5 2021.07.16 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 1 - Wzór oferty XLS xls 92,0 2021.07.16 55
Załacznik nr 2 - JEDZ xml 123,9 2021.07.16 36
Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w sprawei grupy kapitałowej docx 28,2 2021.07.16 36
Załącznik nr 4 - projekt umowy doc 106,0 2021.07.16 34
Załącznik nr 5- oświadczenie o aktualności docx 29,1 2021.07.16 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 35,7 2021.08.12 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2021.08.24 10
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2021.08.24 13

Pobierz wszystkie dokumenty